title
Avatud lähtekoodiga teabe roll töötajate turvateadlikkuse tõstmise programmis
The role of open source intelligence in employee security awareness program
author
Sergeeva, Elina
supervisor
defence date
language
department / college