title
Töötajate töörahulolu suurendamine rakendades siseturunduse põhimõtteid logistikaettevõtte APL Agencies Estonia OÜ näitel
Increasing employees’ satisfaction by internal marketing in APL Agencies Estonia OÜ
author
Tumak, Jan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit