title
Elektrivõrgu usaldusväärsuse raamistik, mis arvestab võrgu adekvaatsust
Reliability framework for power network considering adequacy
author
Anger, Marko
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus