title
Таллинский Политехник № 15 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
06.05.1983
language