title
Väiketuulikute tasuvuse arvutamine (vajalike tuuletingimuste ja omatarbena kasutatud elektrienergia leidmine)
Small Wind Turbine Profitability Analysis ( Necessary Wind Conditions and Share of Self-Supply Electricity Finding)
author
Aprelkova, Kristina
keywords
väiketuulikud
võimsuskõver
omatarbimise osakaal
tuulekiirus
small wind turbines
power curve
the share of self-supply
annual wind speed
supervisor
defence date
language