title
Benseenifraktsiooni eraldamine vedelatest pürolüüsisaadustest rektifikatsioonimeetodi abil
Detachment of benzene fraction from the liquid products of pyrolysis by rectification method
Выделение бензольной фракции из жидких продуктов пиролиза методом ректификации
author
Zimnitskaja, Olga
keywords
bensoolifraktsioon
bensooli kasutamine
analüütilne meetod taldrikult taldrikule
benzene fraction
fractionating column
the use of benzene
analytical method from one sieve plate to another
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information