title
Ehitussektoris valitseva töökultuuri analüüs ja selle parandamine kui võimalus timmitud ehituse kasutuselevõtmiseks
Culture in the construction industry and opportunities for its improvement through implementing lean constructions
author
Uusväli, Jevgenia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Leonova, Margarita
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information