title
Inimeste vastuvõtlikkus digitaalsetele terviseteenustele Eestis - rakendusuuring
People´s Perception of Digital Health Services in Estonia - Applied Research
author
Lehtsalu, Urmo
keywords
tehnoloogiapõhised terviseteenused
technology-based health services
supervisor
defence date
language