title
Veiniturismi võimalikkusest Eestis
Possibility of Wine Tourism in Estonia
author
Iilane, Karl Frederic
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Ojavere, Indrek
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access