title
Kliendirahulolu uuring ettevõte Bolt Operations OÜ näitel
Customer Satisfaction Survey based on the example of Bolt Operations OÜ
author
Danilova, Kristina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus