title
Teraskiu ja tsement-matriitsi vahelise üleminekutsooni uurimine skaneeriva keskkonnaelektronmikroskoobiga ja EDX-analüüsiga
Study of the interface between the steel fibre and cement-paste by scanning electron microscope and energy dispersive X-ray analysis
author
Antonova, Anna
keywords
ülemineku tsoon
skanneerivad elektroonmikroskoobid
EDX-analüüs
interfacial transition zone
scanning electron microscopes
steel fibre
energy dispersive X-ray
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Eik, Marika
defence date
language
rights
Instituudis täistekstiga tutvumisel vajalik töö juhendaja ja autori nõusolek (andmed töös seotud teadusartikli kirjutamisega)