title
Tallinna Polütehnik Nr 9 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
17.03.1978
language