title
Brändi identiteedi ja kuvandi vastavus TTÜ Tantsutüdrukute näitel
Compliance of brand identity and image on the example of TUT Cheerleaders
author
Aedma, Kristi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network