title
Pankrotiriski hindamine Euroopa teadus- ja arendustegevusmahukate ettevõtete seas.The bankruptcy risk assessment among European R&D companies.
author
Keller, Katre
keywords
Black-Scholes-Mertoni krediidiriski mudel
the risk of bankruptcy
distance of default
Black-Scholes-Merton model
supervisor
defence date
language