title
Three red lines poliitika mõju hindamine Hiina kinnisvarasektorile
Assessing the impact of the three red lines policy on China's real estate sector
author
Kiisk, Mart
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus