title
2D projekteerimiselt üleminek 3D projekteerimisele KMT Prefab OÜ näitel
Transition from 2D design to 3D modelling – the example of KMT Prefab OÜ
author
Sapp, Katre
keywords
nüüdispuhasväärtuse meetod
elementmaja tehas
transition profitability
net present value analysis
load bearing elements
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Mumm, Jaanus
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.