title
Airbnb võõrustajate hoiakud ja kasutamise motiivid jagamismajanduse kontekstis
Attitudes and participation motives of Airbnb hosts in the context of sharing economy
author
Vashuta, Ilya
keywords
collaborative consumption
peer-to-peer marketplace
supervisor
defence date
language