title
Sotsiaalmeedia rakenduste kasutamine väiksemas kinnisvarahalduse ettevõttes
Social Media Applications in a smaller property Maintenance Service Enterprise
author
Kavetvuo, Kari Matias
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network