title
Liikumissensorite andmete kuvamine ja selle sünkroniseerimine videoga Javascripti ja HTML5 API abil
Displaying Data Received from Motion Sensors and Synchronising this with Video through Use of HTML5 API and Javascript
author
Semenov, Vadim
keywords
MEMS-sensorid
FlotCharts
liikumissensorid
MEMS-sensors
motion sensors
supervisor
defence date
language