title
Ettevõtte valmisolek muutusteks (AQ Lasertool OÜ näitel)
The readiness of the company for organizational change (on the example of company AQ Lasertool OÜ)
author
Šarina, Jekaterina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit