title
Tükikivi tootmise tehnoloogiliste võimaluste analüüs Eesti lubja- ning dolokivi karjäärides
Analysis of technological alternatives for the production of blocky building stone in limestone and dolostone quarries in Estonia
author
Migur, Diana
supervisor
defence date
language