title
Majandustegurite mõju kuritegevusele Euroopa Liidu riikides
The influence of economic factors on crime in the countries of the European Union
author
Zimina, Arina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus