title
Таллинский Политехник № 10 1964
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi parteikomitee, rektoraadi, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
24.04.1964
language