title
-4,8 kb enhanseri ja MEF2 transkriptsioonitegurite roll BDNF geeniregulatsioonis roti kortikaalsetes ja hipokampaalsetes neuronites
The role of -4.8 kb enhancer and MEF2 transcription factors in the regulation of BDNF gene in rat cortical and hippocampal neurons
author
Falkenberg, Kaisa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Avarlaid, Annela
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.06.2027