title
Vananev Euroopa: dementsete patsientide enesemääramisõiguse kaitse ühtlustamine tervishoiualaste otsuste tegemisel
An Aging Europe: Harmonizing the Protection of Dementia Patients’ Self-Determination in Health Care Decision-Making
author
Pöykkö, Amanda Natalia
keywords
tervishoiu otsustusprotsess
tervishoiu volikiri
healthcare decision-making
continuing power of attorney
health care proxy
advance care planning
Biomedicine Convention
defence date
language