title
Таллинский Политехник № 16 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
17.05.1985
language