title
Tööstusjäätmetest granuleeritud täitematerjali saamise optimeerimine ja produkti kvaliteedi hindamine
Optimising the industrial waste granulation process for filler aggregates and evaluating products quality
author
Mari-Liis Leinus
keywords
tööstusjäätmed
granuleerimine
industrial wastes
granulation
defence date
language