title
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetuste seos majanduskasvuga Euroopa Liiduga 2004. aastal liitunud riikide näitel
The relationship between European structural and investment funds and economic growth in the countries which joined the European Union in 2004
author
Kreek, Egert-Gerret
keywords
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid
neoklassikaline kasvumudel
supervisor
defence date
language