title
Analüüs Eesti optometristide poolt saadud andmete sisestamise ja salvestamise ning potentsiaalsete kasutusvaldkondade kohta tulevikus
A comprehensive analysis of the inputting and storage of data received by Estonian optometrists and potential areas of application in the future
keywords
optometristid
optometrist
Estonian optometrist
defence date
language