title
Aja ja katsekeha kuju mõju normaalbetooni külmakindlusele
The effect of time and specimen shape on performance of freeze-thawing resistance of concrete
author
Kikas, Eliise Joanna
keywords
kivinemisaeg
katsekehade kuju
time of hardening
shape of test specimens
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus