title
Raamistik turvafunktsioonide mõju mõõtmiseks ja maksimaliseerimiseks SAAS rakendustes
Framework for measuring and maximizing security feature impact in business to business SaaS products
author
Metsamaa, Jaana
keywords
tootejuhtimine
turvafunktsioonid
tunnetuslik turvalisus
product management
perception of security
measuring security impact
kiscap
supervisor
defence date
language