title
Efektiivsuse suurendamise võimaluste leidmine Broker Site Manager tööjuhtimise tarkvara käivitamise kaudu AS Teede REV-2 näitel
Finding the Possibilities to Increase Efficiency through Implementing Broker Site Manager Task Management Software at AS Teede REV-2
author
Veimann, Sirle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2020. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 31.12.2020. Not available at academic unit.