title
Põlevkivi kuumtöötlemise õlidele EVS-EN ISO 3104:2020 standardi kehtestamine ja täpsuskriteeriumide määramine
Enforcement of the EVS-EN ISO 3104:2020 standard for oils of oil shale thermal processing and determination of accuracy criteria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal