title
Anaeroobses reaktoris tootmisreovee puhastamisel tekkiva biogaasi kasutamine soojus- ja elektrienergia tootmiseks Kohtla-Järvel Eastman Specialties OÜ tehases
Using of the biogas produced from the industrial wastewater in the anaerobic IC reactor at the plant Eastman Specialties OÜ in Kohtla-Jarve town for heat and electricity production
Использование биогаза,произведенного при очистке производственных сточных вод в анаэробном реакторе на заводе Eastman Specialties OÜ в городе Кохтла-Ярве для получения тепловой и электрической энергии
author
Šnurov, Andrei
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ei kuulu avalikustamisele