title
Avaliku sektori infosüsteemi valdkonnamudeli kavandamine arhetüüpmustritega nõuete ja arestide infosüsteemi näitel
Public Sector Information System Domain Model Design with Archetype Patterns on the Example of Claims and Arrests Information System
supervisor
defence date
language