title
Tallinna korterite üürihinna mõjurid kinnisvaraportaali KV.EE andmetel
Factors influencing the rental price of apartments in Tallinn based on data of portal KV.EE
author
Lai, Riina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus