title
Sobitamine: usaldusväärsed andmevahendajad ja eraandmete ühendamine avalike vajadustega
Matchmaking: trusted data intermediaries and the connection of private data to public needs
author
Chigogidze, Nia
supervisor
defence date
language