title
Seismiliselt ohutute laengusuuruste prognoos puur-lõhketöödel Eesti paekarjäärides
Prognosis of seismically safe charges for blasting in Estonian opencast mines
supervisor
defence date
language