title
Riikliku vanaduspensioni valemi ja indekseerimispõhimõtete muutmise mõju erineva sissetulekutasemega inimeste pensionile
The Effect of Changing the State Old-age Pension Formula and Pension Indexation Principles on Different Income Level Pensions
author
Sikk, Teele
keywords
riiklik vanaduspension
pensionivalem
pensionide indekseerimine
state old-age pension
pension formula
pension indexation
defence date
language