title
Tuulegeneraatorite labade jäätumist põhjustavate meteoroloogiliste tingimuste statistiline analüüs Narva tuulepargi näitel
Statistical analysis of meteorological conditions causing wind turbine blade icing: A case study of Narva wind farm
author
Markus Arm
supervisor
Alari Adoson
defence date
language