title
Auksiini promootorite aktiivsus ning rosetilehtede vananemine müürlooga klass XI müosiinide kolmikmutandis xi-2/xi-k/xi-h
Activity of auxin promoters and senescence of rosette leaves in Arabidopsis thaliana class XI myosin triple mutant xi-2/xi-k/xi-h
author
Tanner, Krista
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Ojangu, Eve-Ly
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information