title
Tallinna Polütehnik Nr 14 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
21.04.1978
language