title
Liikmesriikide tudengite õppimatuleku protsessi analüüs hindamaks SDGR määruse rakendamise mõju kodaniku vaates
Analyzing the User Journey of Students of Member state to understand the Impact of Single Digital Gateway Regulation from citizens perspective
author
Bhattarai, Rakshya
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus