title
Tallinna Polütehnik Nr 12 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
07.04.1978
language