title
Tiodiglükooli määramine merevees kasutades gaasikromatograafia-massispektromeetria süsteemi
Determination of thiodiglycol in sea water using gas chromatography-mass spectrometry
author
Kukk, Kärt
keywords
tiodiglükool
thiodiglycol
gas chromatography-mass spectrometry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele