title
Töökeskkonna aspektide mõju töötajate tööga seotusele tegevuspõhises kontoris
The impact of working environment aspects on the employees work engagement in the activity-based flexible office
author
Vassiljeva, Arina
defence date
language