title
Kliendilojaalsuse mõõtmine AS Tallink näitel
Customer loyalty measurement based on Tallink Ltd
author
Sanames, Kamilla
keywords
klieendilojaalsus
Tallink AS
supervisor
defence date
language