title
Digilent Nexys 4 platvormi rakendamine ujupunktarvude tehete realiseerimiseks Xilinx Vivado keskkonnas
Implementing Floating-Point Operation Algorithms On Digilent Nexys 4 Development Board Using Xilinx Vivado
author
Kõiv, Romet
supervisor
defence date
language