title
Kasutajakogemuse disainimine mängupõhise õppe abil turvateadlikkuse kasvatamise võimekuse suurendamiseks avalikus sektoris
Designing a users’ experience model using game-based learning as capacity building approach in cybersecurity awareness for the public sector
author
Bacud, Maria Lourdes
keywords
Cybersecurity awareness
Game-based Learning
Serious Games
Octalysis
Simulations for e-Learning
Public Sector Capacity Building
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus