title
Mitokondriaalse metabolismi muutused soolevähi rakkude diferentseerimisel
Changes in mitochondrial metabolism during differentiation of colorectal cancer cells.
author
Niemeister, Elen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal